1 (edytowany przez lisvitalis 2017-01-30 08:30:33)

Temat: udostępnienie doświadczenia w dostawach

Oświećcie mnie proszę bo zbłądziłem wink
Art. 22a 4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Nie dotyczy to dostaw. Tak więc w dostawach mogą powoływać się na podmiot trzeci w doświadczeniu (np wykonanie jednej dostawy o wartości 100 tys. zł) czy nie?

2 (edytowany przez janek159 2017-01-30 11:46:38)

Odp: udostępnienie doświadczenia w dostawach

Wygląda, że nie tylko dla Ciebie sprawa jest nieoczywista.
Myślę, że najkrócej mówiąc - mogą, lecz w tym wypadku (dostawy) te podmioty trzecie nie muszą być podwykonawcami. Powinno tu być złożone zobowiązanie w którym będzie opisany sposób wykorzystania zasobu doświadczenia w czasie realizacji zamówienia np. poprzez konsultacje, doradztwo, ale bez konieczności występowania takiego podmiotu jako podwykonawcy.

art. 22a 1 ,,polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych" - to też doświadczenie

3

Odp: udostępnienie doświadczenia w dostawach

Dokładnie, nie muszą być podwykonawcami.

4

Odp: udostępnienie doświadczenia w dostawach

Dzięki za odpowiedzi. Wychodzi więc na to, że w tym przypadku niewiele się zmieniło, wystarczy powołanie się na inny podmiot - w sumie to bez sensu bo np w przypadku dostawy np. komputerów firma X powołuje się na doświadczenie firmy Y pomimo, że firma Y poza papierkami do oferty nie będzie miała z tym zamówieniem nic wspólnego. Ale to w końcu nasza ustawowa rzeczywistość.

5

Odp: udostępnienie doświadczenia w dostawach

Tak, powstaje pytanie, czy słusznie dostawy zostały inaczej tu potraktowane.

6

Odp: udostępnienie doświadczenia w dostawach

chyba nie dało by się inaczej bo w tedy nie dostarczała by firma X która złożyła ofertę tylko firma Y która użyczyła doświadczenia można by pomyśleć np o tym aby użyczający doświadczenie przy dostawach miał dostarczyć co najmniej 50% zamówienia ale to już by była konieczna zmian ustawy kolejna

7

Odp: udostępnienie doświadczenia w dostawach

Czyli najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby uznanie, że w przypadku dostaw nie dopuszcza się korzystania z doświadczenia podmiotów trzecich. Czyli to co tak naprawdę miał w zamyśle Lisvitalis zadając pytanie, jak myślę.