1

Temat: KRK

Wykonawca przysłał KRK w postaci wydruku z systemu KRK. Czy taki dokument można uznać?

2

Odp: KRK

Ten dokument wymaga podpisu.

3

Odp: KRK

Własnoręczny podpis osoby na którą wystawione jest KRK tak?

4

Odp: KRK

https://ekrk.ms.gov.pl

5

Odp: KRK

Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK droga elektroniczną należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem.

Opłatę należy wnieść wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych na e-KRK.