1

Temat: Umowa wykonawcza (do uwowy ramowej).

Umowa ramowa podpisana z 1 Wykonawcą (dostawa energii) wg starej ustawy. W celu zawarcia umowy wykonawczej postępujemy w oparciu o 101.1.1 PZP (stan przed nowelizacją). Tam jest mowa o 68.1 PZP. Czy Wykonawca ma przyjechać na negocjacje, czy możemy napisać w zaproszeniu żeby przesłał ofertę? Czy musimy mieć sporządzony protokół z negocjacji, skoro w art. 68.1 PZP jest mowa o zaproszeniu do negocjacji. Wykonawca nie może przedstawić droższej oferty od złożonej do postępowania o zawarcie umowy ramowej, jest jeden więc jaki sens, żeby obniżał cenę.
Skoro postępowanie dot. zawarcia umowy ramowej było po staremu, to wykonawcza też?
Proszę o podpowiedź

2

Odp: Umowa wykonawcza (do uwowy ramowej).

właśnie, kto wie !!!! jakie przepisy stosujemy do umów wykonawczych, gdzie umowa ramowa była na starych przepisach, dawać propozycje

3

Odp: Umowa wykonawcza (do uwowy ramowej).

Art. 19 ust. 4
Do udzielania zamówień publicznych udzielanych na podstawie umów ramowych zawartych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy lub umów ramowych zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4

Odp: Umowa wykonawcza (do uwowy ramowej).

o jeny, przecież musiałem to czytać, a głowa nie przyjęła

5

Odp: Umowa wykonawcza (do uwowy ramowej).

Tylko spójrz w przypisy, nie treść ustawy smile

6

Odp: Umowa wykonawcza (do uwowy ramowej).

ta, czytałem te 19 stkę, ale chyba jednak z lenistwa do ust. 4 nie doszedłem, stąd przeświadczenie że może jednak ustawodawca o czymś zapomniał, a jednak nie, bystrzak

7

Odp: Umowa wykonawcza (do uwowy ramowej).

Dzięki za odpowiedzi. A jaka odpowiedź na pozostałe pytania?

W celu zawarcia umowy wykonawczej postępujemy w oparciu o 101.1.1 PZP (stan przed nowelizacją). Tam jest mowa o 68.1 PZP. Czy Wykonawca ma przyjechać na negocjacje, czy możemy napisać w zaproszeniu żeby przesłał ofertę? Czy musimy mieć sporządzony protokół z negocjacji, skoro w art. 68.1 PZP jest mowa o zaproszeniu do negocjacji. Wykonawca nie może przedstawić droższej oferty od złożonej do postępowania o zawarcie umowy ramowej, jest jeden więc jaki sens, żeby obniżał cenę. Dodam, że w umowie ramowej jest zapis, że poszczególne jed...... są zobowiazane w prowadzonym postępowania do przesyłania zaproszenia do składania ofert na adres.........( nie ma w ogóle mowy o zaproszeniu do negocjacji). Jak będzie prawidłowo:)

8

Odp: Umowa wykonawcza (do uwowy ramowej).

Art. 68. 1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 nie stosuje się. Przepisy art. 36a i art. 36b stosuje się odpowiednio.


Nie powinno tu być oferty. Tu jest mowa o negocjacjach (tak jak w wolnej ręce nie ma oferty), więc protokół z negocjacji mógłby być, choć literalnie nigdzie nie ma obowiązku co do tworzenia protokołu z negocjacji. Jednak kontrola bardzo może to chcieć. Najważniejsze aby ustalenia z negocjacji były wcielone w umowie.

9

Odp: Umowa wykonawcza (do uwowy ramowej).

Jak Janek smile

10

Odp: Umowa wykonawcza (do uwowy ramowej).

Witam
Jestem po negocjacjach - art. 101.1.1 PZP. Teraz chcę podpisać umowę. Czy po podpisaniu zamieszczam ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wg mnie i art. 95 ust. 1 pkt. 3 nie muszę. Później robi się bałagan jak tworzę sprawozdanie z ZP.
Proszę o informację i potwierdzenie. Protokół wypełniam z WR (stary)?

11 (edytowany przez janek159 2016-09-12 11:21:10)

Odp: Umowa wykonawcza (do uwowy ramowej).

weź nic nie rób, wolna ręka to tez nie jest lecz takie nie wiadomo co zgodne z art. 101