1

Temat: Szacowanie zamówienia w projekcie

Zamawiający realizuje projekt finansowany ze środków UE. W ramach projektu realizowane są 3 zadania, które obejmują m.in wyposażenie w sprzęt do nauki zawodu. Są to trzy różne dziedziny zawodowe, wyposażenie stacji obsługi pojazdów, wyposażenie pracowni obrabiarek, wyposażenie pracowni elektronicznej.
Traktować jako jedno zamówienie podzielone na części,
czy jako oddzielne 3 zamówienia ponieważ sprzęt w jaki mają zostać wyposażone sale jest specjalistyczny, charakterystyczny dla danej części projektu. Raczej nie ma wykonawcy który jest w stanie zrealizować całe zamówienie.

2

Odp: Szacowanie zamówienia w projekcie

Dla określenia wartości zamówienia traktowałbym to łącznie bo dot. to jednego projektu finansowanego ze środków unii europejskiej. Dopuściłbym składanie ofert częściowych lub postępowanie w częściach ale przy założeniu procedury jak do sumy wartości tych części.

3

Odp: Szacowanie zamówienia w projekcie

Przyłączam się do wątku. A jak mam w projekcie remont budynku i dostawę wyposażenia w tym komputery, meble itp. to też wszystko mam razem szacować bo dotyczy jednego projektu?

4

Odp: Szacowanie zamówienia w projekcie

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej