1

Temat: Unieważnienie z powodu błędu w SIWZ

Witam,
mam ciężką sytuację. Po otwarciu ofert okazało się, że w SIWZ był błąd we wzorze obliczenia punktów za termin dostawy.
W SIWZ było:
Wykonawcy mogą zaoferować poniższe terminy dostaw, za następującą liczbę punktów:
- do 7 dni    = 10 punktów
- do 14 dni  = 5 punktów
- do 21 dni  = 1 punkt

Jednak dalej był wzór do obliczenia punktów za czas dostawy:

                                 liczba punktów za najkrótszy termin dostawy
Ilość punktów = _________________________________________x 10% x 100
                              liczba punktów za termin dostawy oferty badanej

Wynika z niego, że kto da dłuższy czas dostanie więcej punktów, czyli odwrotnie od zamierzenia.
Większość wykonawców dawała po 7 dni, jednak są tacy co dawali po 21.

Czy w takiej sytuacji unieważnić przetarg? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Art. 93.1.6? "wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć"?
Jeśli nie unieważniać, to co mogę zrobić?

2

Odp: Unieważnienie z powodu błędu w SIWZ

Moim zdaniem faktycznie jest to błąd bo nie wiadomo z jakie zapisu obliczenia punktów skorzystać a postępowanie obarczone jest wadą.

3 (edytowany przez jarosław 2015-12-01 07:51:27)

Odp: Unieważnienie z powodu błędu w SIWZ

A czy obliczając punktację najpierw jednym a później drugim sposobem zmienia się kolejność w rankingu wykonawców?

Wg mnie podstawą będzie art 93.1.7 - wada uniemożliwiająca zawarcie umowy, ale tylko w przypadku zmian w rankingu po obliczeniu pkt za czas dostawy.