Temat: brak formularza ofertowego

Wykonawca składający ofertę zobowiązany był złożyć formularz ofertowy ( cena brutto ogółem) oraz formularz cenowy (ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji) oraz wyszczególnienie oferowanego sprzętu (typ, model, producent)
Jeden z wykonawców złożył oferte w której znajdował się tylko formularz ofertowy (cena ogółem) oraz załączył karty katalogowe, z których wynika jaki sprzęt ofertuje, jednak brak formularza cenowego (ceny jednostkowe). uważam, ze ofertę takiego wykonawcy powinnam odrzucić jako niezgodną z treścią siwz, czy mam rację?

2

Odp: brak formularza ofertowego

Tak, w tym wypadku oferta jest niezgodna z SIWZ.