Temat: czy zwrócic wyjkonawcy dokument gwarancji wadialnej

Wykonawca wnioskuje o zwrot dokumentu gwarancji wadialnej - gwarancja bankowa. Okazuje się jednak że ta gwarancja jest częścią składową złożonej oferty, została wpięta w ofertę w jej środek , co mam zrobić w takiej sytuacji???? czy mogę wyrwać te strony oferty i odesłać wykonawcy?

2

Odp: czy zwrócic wyjkonawcy dokument gwarancji wadialnej

Poczytaj sobie taki oto wyrok KIO 1098/12 str.8.

" Ustawodawca nie uzależnił obowiązku zwrotu wadium od faktu, czy
zwrot wadium wniesionego w innej formie niż pieniądze jest technicznie łatwe. Fakt trwałego
połączenia dokumentu gwarancji z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami nie zwalnia
zamawiającego z powinności zwrotu wadium. Zamawiający winien przede wszystkim tak
formułować postanowienia specyfikacji, by zwrot wadium nie był utrudniony, a skoro tak się
nie stało, to winien w uzgodnieniu z wykonawcą podjąć działania zmierzające do zachowania
integralności i kompletności oferty po dokonanym zwrocie"

3

Odp: czy zwrócic wyjkonawcy dokument gwarancji wadialnej

grzybus82 napisał/a:

Poczytaj sobie taki oto wyrok KIO 1098/12 str.8.

winien w uzgodnieniu z wykonawcą podjąć działania zmierzające do zachowania
integralności i kompletności oferty po dokonanym zwrocie"

Jak rozumieć powyższy zapis?

4

Odp: czy zwrócic wyjkonawcy dokument gwarancji wadialnej

Wypiąć, zrobić kopię, zwrócić oryginał - zrobić stosowną notatkę.

5

Odp: czy zwrócic wyjkonawcy dokument gwarancji wadialnej

ja wycinam oryginał gwarancji z pliku dokumentów, w to miejsce wpinam ksero, a dodatkowo informuje  wykonawcę na piśmie o zdekompletowaniu oferty