Temat: gwarancja ubepieczeniowa nalezytego wykonania umowy

firmy ubezpieczeniowe wystawiają gwarancję ubezpieczeniową na okres wykonania robót zawsze o jeden m-c dłużej, czy jeśli podpiszemy z wykonawca aneks przedłużający termin realizacji, a zmieścimy się w terminie obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej, która była ważna miesiąc dłużej, to czy wówczas nie musimy żądać od wykonawcy aneksu gwarancji ubezpieczeniowej?

2

Odp: gwarancja ubepieczeniowa nalezytego wykonania umowy

Jest taka opinia UZP, która dotyczy co prawda wartości zamówienia, ale może by tak przez analogię?
http://uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2131