Temat: jako doświadczenie wykazano robotę realizowaną dla zamawiajacego

Wykonawca jako potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykazał robotę realizowaną dla Zamawiającego. Nie miał obowiązku załączania referencji i ich nie załączył.
W/w robotę wykazał również na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu przez kierownika budowy, który miał posiadać doświadczenie w budowie dróg na odcinku 1 km. Wykonawca przy kierowniku robót nie wpisał, że posiada on doświadczenie na odcinku 1 km, jednak była to robota realizowana dla zamawiającego, więc czy wzywać go do uzupełnienia dokumentu? Zamawiający jest świadom, że kierownik ten posiada to doświadczenie

2

Odp: jako doświadczenie wykazano robotę realizowaną dla zamawiajacego

dodam jeszcze, że w załączniku wykaz robót wykazana została długość drogi 1 km - czyli z innych dokumentów wynika, że kierownik budowy posiada wymagane doświadczenie, ale czy to wystarczy? Czy też zapis taki powinien być zawarty również w wykazie osób przy doświadczeniu kierownika robót

3

Odp: jako doświadczenie wykazano robotę realizowaną dla zamawiajacego

Do uzupełnienia, jeżeli chodzi oczywiście o kierownika budowy.

4

Odp: jako doświadczenie wykazano robotę realizowaną dla zamawiajacego

wykonawca w załączniku wykaz osób w doświadczeniu tej osoby wykazał tę robotę z nazwy, jest ona taka sama jak w doświadczeniu firmy, nie wskazał tylko długości odcinka drogi który miał wynosić 1 km, ale wynika to z załącznika wykaz robót, gdzie widnieje to samo zadania.... uważam więc że konkurent jest w stanie odczytać że jest to ta sama robota

5

Odp: jako doświadczenie wykazano robotę realizowaną dla zamawiajacego

To jak masz wszystkie niezbędne informacje w pozostałych dok. to jest ok.