Temat: zabezpieczenie nalezytego wykonania

okres gwarancji i rękojmi zgodnie z umową którą podpiszemy z wykonawcą wynosi 10 lat. Wykonawca zamierza wnieść zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie gwarancji ubezpieczeniowej - na okres robót, a po zakończeniu realizacji zadania i dokonaniu odbioru robót wnieść 30% zabezpieczenia na okres rękojmi gwarancję usunięcia wad i usterek. Wykonawca wnioskuje, aby gwarancję usunięcia wad i usterek wnieść pierwotnie na okres 6 lat a następnie pozostały okres 4 lata. Czy istnieje taka możliwość czy też wykonawca zobowiązany jest wnieść 30% zabezpieczenia w całości?

2

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania

W całości.

3

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania

prawdopodobnie nie chcą mu dać na taki długi okres i nowa paranoja wynikająca z kryterium przedłużenia okresu gwarancji już podobno dali w jakiejś gminie 218 miesięcy hihihi

4

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania

myszy1953 napisał/a:

... nowa paranoja wynikająca z kryterium przedłużenia okresu gwarancji już podobno dali w jakiejś gminie 218 miesięcy hihihi

Słyszałem jakieś 3-4 lata temu o sprawie dotyczącej dostawy mebli do jednego z ministerstw. Wykonawca dał kilkadziesiąt lat gwarancji na dostarczone meble...:) i wygrał z ceną znacznie przewyższającą konkurencję w postępowaniu. Zamawiający zapomniał o jednej istotnej rzeczy; określenie górnej granicy okresu gwarancji. Oczywiście zam. zamawiał ekspertyzy i biegłych który mieli podważyć zasadność tak długiego okresu gwarancji. Bezskutecznie.

Ciekawe jak to jest wiedzieć, że się dostało dożywotnią gwarancję wink

5

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania

A ciekawe ile sobie doliczyli do ceny of. za taki okres gwarancji?