Temat: zaswiadczenie z KRK

wykonawca załączył informację z KRK w której wynika, że postępowanie warunkowo umorzono na 1 rok, a naprawienie szkody w terminie 3 m-cy od daty uprawomocnienia wyroku na rzecz pokrzywdzonego w kw. 10 000. Czy uznaję że zaświadczenie z KRK jest prawidłowe, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na tej podstawie?

2

Odp: zaswiadczenie z KRK

tylko jeżeli karany z przepisów ustawy pzp jak spowodował np. wypadek drogowy to nie

3

Odp: zaswiadczenie z KRK

Umorzenie postępowania nie jest skazaniem (tym bardziej prawomocnym), nawet jeśli przewinienie jest z katalogu 24 pzp

4

Odp: zaswiadczenie z KRK

W omawianym przykładzie brak podstaw do wykluczenia.