1

Temat: Jakby tu zarobić więcej...?

Przepraszam Was, że tak przed samymi świętami, ale kiedy przeczytałem poniższy tekst to ręce mi opadły ...czyżby szykowały się zmiany?. Dobre praktyki są na topie...

Katalog dobrych praktyk w zamówieniach publicznych

Mimo pozytywnych zmian ustawowych dyktat ceny w zamówieniach publicznych nie został zlikwidowany. Rozwiązaniem mogłoby być stworzenie zbioru dobrych praktyk przez Urząd Zamówień Publicznych i przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców - uważa Business Centre Club.

Jak wynika ze stanowiska Business Centre Club w sprawie sierpniowej nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych - dokonane zmiany to krok w dobrym kierunku. Za najważniejsze uznano ograniczenie stosowania wyłącznie kryterium cenowego, zaostrzenie regulacji dotyczących rażąco niskiej i nierealistycznej ceny oraz wprowadzenie wzorów przykładowych dokumentów dla zamawiających.

Przedstawiciele BCC wskazują, że postępowania przetargowe, ze względu na wysoki stopień sformalizowania, nie należą do łatwych do przeprowadzenia. Ponadto częstym zjawiskiem jest nadużywanie przez zamawiających swojej pozycji dominującej.

Niestety brak odpowiednich instrumentów prawnych, jak również pozytywnie zaopiniowanych wzorów dokumentów prowadzi do zachwiania równowagi w tym obszarze.

Co więcej - z obserwacji BCC wynika, że w większości specyfikacji istotnych warunków zamówienia cena dalej jest najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy wyborze wykonawcy. Dyktat ceny nie został więc zlikwidowany.


W ocenie specjalistów z BCC jedynie poprzez stworzenie i stosowanie zbioru dobrych praktyk w postępowaniach przetargowych uda się wyeliminować z polskiego prawa zamówień publicznych dyktat najniższej ceny.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

2

Odp: Jakby tu zarobić więcej...?

I mam nadzieję, że uda się również wyeliminować dyktat specjalistów z BBC tak przy okazji.