1

Temat: 26 ust.2b

Wezwałam wykonawcę do uzupełnienia dokumentów z których jasno będzie wynikać na jakiej podstawie będzie korzystał z zasobów podmiotu trzeciego, ponieważ dołączył lakoniczne zobowiązanie firmy x ze udostępni wiedzę, doświadczenie i potencjał osobowy.Nie uzupełnił więc na jakiej podstawie go wykluczyć?

2

Odp: 26 ust.2b

nie spełniania warunków udziału w postępowaniu 24.2.4)

3

Odp: 26 ust.2b

w związku z art.24b ust.3

4

Odp: 26 ust.2b

nie to drugie dotyczy chyba? tylko listy grupa kapitałowa

5

Odp: 26 ust.2b

Nie spełnia warunku udziału w postępowaniu i tyle.