1

Temat: termin związania

czy termin związania ofertą np. 30dni obowiązuje do daty otwarcia ofert do wyboru najkorzystniejszej oferty?

2

Odp: termin związania

Termin związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert. A zatem dzień ten jest wliczany do terminu związania ofertą. Nie stosujesz w tym przypadku przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących obliczania terminów (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 stycznia 2008 r.; sygn. akt  KIO/UZP 65/07).

3

Odp: termin związania

Czy podpisanie umowy musi się zmieścić w terminie związania ofertą ?

4

Odp: termin związania

Wskazane ale niekonieczne, jeżeli obie strony po upływie wyrażają chęć na jej podpisanie.

5

Odp: termin związania

Dzięki Marcel