1

Temat: wadium na koncie czy wychodzące z banku?

wykonawca do oferty załączył przelew wpłaty wadium , które wysłał w dniu składania ofert o godz. 7.15. Oferty należało złożyć do godz. 10.00.
wadium wpłynęło po godz. 10.00 na nasze konto. czy oferta jest zabezpieczona?

2

Odp: wadium na koncie czy wychodzące z banku?

Wadium na koncie przed godz. 10:00

3

Odp: wadium na koncie czy wychodzące z banku?

czy pamiętacie może wyroki w takich sprawach?

4

Odp: wadium na koncie czy wychodzące z banku?

Zgodnie z wyrokiem KIO z 15 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1079/10) ?Termin ten, powszechnie w doktrynie i orzecznictwie, uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert (?). Tym samym Izba uznała, że odwołujący, dokonując wpłaty wadium na rachunek bankowy zamawiającego, obowiązany był dokonać w taki sposób przelewu, aby znalazł się on przed upływem terminu na koncie zamawiającego?.

5

Odp: wadium na koncie czy wychodzące z banku?

dziękuje