1

Temat: wglad w dokumentację po 4 latach

Witam, czy mam obowiązek udostępnić protokół po upływie czterech lat od zakończenia postępowania jeżeli nadal jest on przechowywany, bo np. wytyczne instytucji finansującej tego wymagają?

2

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

Zgodnie z art. 97 to już nie ma takiego obowiązku. Ale mam taką sama sytuację bo kategoria teczek z dokumentowaniem postępowania to B5. Ale trzymałabym się zapisów ustawy.

3

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

No dobrze, ale nadal jest to informacja publiczna w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i ją tą informacją dysponuję. Czy zatem nie mam obowiązku jej udostępnić właśnie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

4

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

Skoro jesteś w posiadaniu takich informacji, to masz obowiązek.

5

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

bipi, ale z drugiej strony kwestie przechowywania i udostępniania dokumentacji pzp są określone w przepisach szczególnych tj. pzp. Skoro nie mam obowiązku przechowywać-posiadać takiej informacji to chyba tym bardziej nie mam obowiązku jej udzielać. Po to chyba są przepisy o 4-letnim terminie przechowywania żeby po tym czasie zamawiający nie musiał sobie tym głowy zawracać. Jeśli na podstawie umowy z instytucją finansującą muszę przechowywać 5 lub 10 lat to to wynika z cywilnej umowy a nie z ustawy. Były 4 lata na czytanie sobie akt, jak przespałeś to twój problem.

6

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

Jak udostępnisz to będziesz miał po problemie. Jak nie udostępnisz to; albo ktoś odpuści albo i nie. Wtedy zacznie się tworzenie nowych dokumentów. Tego na pewno nikt nie chce.

Fakt jest taki że dokumenty masz nadal bo jest archiwum, które przechowuje owe dokumenty trochę dłużej.  Nawet jeśli ustawa pzp zwalnia zawijającego z takiego obowiązku po 4 latach to nie znaczy, że trzeba zniszczyć te dokumenty. Jak ktoś Tobie udowodni, że masz owe papiery a nie chcesz ich pokazać to rozgłos masz gwarantowany wink

7

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

Ale tu nie chodzi o to czy ja chcę czy nie chcę przekazać tych informacji, ale o to czy mam OBOWIĄZEK, tzn. czy ktoś może środkami prawnymi mnie do tego zmusić tudzież czy wogóle ma prawo ich żądać. Ta dokumentacja nie jest moją własnością i chciejstwo tu nie wchodzi w grę a wyłącznie przepisy prawa.

8

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

Napisałem przecież - jeśli jesteś w posiadaniu to masz obowiązek, nawet jeśli minął okres przechowywania.

9 (edytowany przez jazz 2014-08-01 13:13:00)

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

ale nie napisałeś z jakiego to przepisu wynika, a napisanie "jest tak bo tak" to dobre dla przedszkolaków. Bez obrazy.
Natomiast odpowiem sobie samodzielnie na to pytanie. Otóż po zastanowieniu uważam, że wynika to z art. 8 i 96.3 - postępowanie/protokół jest jawne/y. A zatem dopóki fizycznie istnieją dokumenty postępowania to nigdy nie można im odmówić jawności i trzeba udostępnić - są z definicji jawne. Jeśli natomiast zgodnie z przepisami czy to pzp czy o archiwizacji itp. zostaną legalnie zniszczone to po prostu nie będzie można czynić zarzutu co do odmowy udostępnienia dokumentów czy informacji. A zatem przepis art. 97 mówi o minimalnym okresie przechowywania, a o udzielaniu informacji i jawności to już samodzielnie art. 8 i 96.3.

10

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

Wynika to np. z §5.5 rozporządzenia w sprawie protokołu, lub też z art. 13.1 w zw. z art. 2 ustawy o dip. IMO ani art. 8 Pzp ani art. 97 Pzp nie mają tu większego znaczenia.

11

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

sorry, ale par. 5.5 rozporządzenia w sprawie protokołu mówi tylko o terminie udostępnienia gdy wniosek o udostępnienie jest zasadny, nie przesądza natomiast to o zasadzie jawności co czyni właśnie ustawa w art. 8 i 96.3. Tak samo art. 13.1 ustawy o dostępie do informacji publiczne, który tu w ogóle nie ma zastosowania, bo jest art. 1.2 tejże ustawy: "Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi (...)". A zatem w zakresie protokołu z postępowania i załączników zastosowanie mają wyłącznie przepisy pzp i rozporządzenia wykonawczego.
Ustawa o informacji publicznej będzie miała zastosowanie tylko do umów- 139.3 pzp i innych dokumentów nie będących protokołem lub załącznikami.

12

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

jazz napisał/a:

sorry, ale par. 5.5 rozporządzenia w sprawie protokołu mówi tylko o terminie udostępnienia gdy wniosek o udostępnienie jest zasadny,

Nie ma czegoś takiego jak zasadność wniosku - z par. 5.5 rozporządzenia wynika obowiązek udostępnienia protokołu.

jazz napisał/a:

Ustawa o informacji publicznej będzie miała zastosowanie tylko do umów- 139.3 pzp i innych dokumentów nie będących protokołem lub załącznikami.

Rozumiem, że jak ktoś powoła się na ustawę o dip, to nie udostępnisz mu protokołu wink
Pełna zgoda - art. 8 oraz 96.3 Pzp to szeroko pojęta zasada jawności wink

13

Odp: wglad w dokumentację po 4 latach

Co do tego że należy udostępnić posiadane dokumenty to wątpliwości nie mam. Skoro są to należy je udostępnić.

Zastanawia mnie tylko podstawa udostępnienia dokumentów przez zamawiającego po 4 latach od udzielenia zamówienia i zakończenia postępowania. Czy będzie to rozporządzenia w sprawie protokołu czy ustawa o informacji publicznej.