1

Temat: Dialog konkurencyjny - zmiana treści SIWZ

Witam,

czy dopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu konkurencyjnym, które prowadza do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu? (np. zmiana wysokości wadium). Ja przychylam się do tezy że TAK. Czy ktoś ma jakieś inne przemyślenia, może jakieś opinie, orzeczenia?

2

Odp: Dialog konkurencyjny - zmiana treści SIWZ

Witam.
Jest możliwa moim zdaniem wynika to z  art. 38 ust.4b ustawy Pzp, który stanowi: ? Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu?.

3

Odp: Dialog konkurencyjny - zmiana treści SIWZ

Sama istota dialogu konkurencyjnego wskazuje, że SIWZ (co najmniej OPZ) jest "tworzona" podczas dialogu. Wskazuje na to nawet art. 60e.1, 60e.2 oraz 60e.3.

4

Odp: Dialog konkurencyjny - zmiana treści SIWZ

Dzięki za opinie.