1

Temat: Zamówienia uzupełniające.

Takie pytanko jak się na to zapatrujecie:


Szacunek
Zamówienie podstawowe 10 000 000zł
Zamówienia uzupełniające przewidziane ( do 50%) co daje 5 000 000zł

Razem wartość szacunkowa = 15 000 000 zł.

Moje pytanie,  zamawiający na etapie przygotowania przewidział, że udzieli zamówień uzupełniających na kwotę nie większą niż 5 000 000zł ale po wykonaniu Zamówienia podstawowego okazało się, że nie ma konieczności udzielenia zamówień uzupełniających na wspomnianą kwotę tylko na 700 000zł. I co tera co jest wartością szacunkową owe 5 000 000 czy  700 000zł. Więcej zamówień uzupełniających już nie będzie. A pytam bo mam sprawę znajomego, ma problem bo od tego jest uzależniona konieczność powiadomienia prezesa art. 67. 2. "Jeżeli wartość Zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o Zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia Zamówienia".

Jak wy to praktykujecie.

2

Odp: Zamówienia uzupełniające.

Szacujesz wówczas kiedy wszczynasz postępowanie i faktyczną wartością będzie ta która zlecasz (szacujesz).

3

Odp: Zamówienia uzupełniające.

Czyli według Ciebie  nie ma potrzeby powiadamiania prezesa bo będzie to wartość 700 000zł? Ja szczerze też tak uważam ale kontrola z US twierdzi inaczej. Twierdzą że wartością szacunkową jest 5000 000zł bo to ustalił zamawiający podczas wszczęcia postępowania podstawowego.  A artykuł 67.2. mówi o wartości zamówienia czyli odnosi się do szacunku to jest ich wersja.

4

Odp: Zamówienia uzupełniające.

No jak mam szacować na więcej skoro faktycznie zamówienia udzielam na mniej, to w zamówieniu podstawowym to tylko przypuszczenia i możliwość do udzielenia do danej kwoty to na ile udzielam faktycznie to wyłącznie moja sprawa (w ramach potrzeby).

5

Odp: Zamówienia uzupełniające.

Tą właśnie drogą poszliśmy i takie poszły wyjaśnienia, zawsze przechodziło to u mnie i nigdy się nikt nie czepiał a tu masz babo placek, kolega się zestresował.