Temat: Aukcja - kosztorys ofertowy

Zamawiający w przetargu nieograniczonym przewiduje aukcję. Przetarg dotyczy roboty budowlanej i występuje tam wynagrodzenie kosztorysowe. Wykonawca do oferty musi dołączyć kosztorys ofertowy na podstawie którego obliczona jest cena oferty.

Jak do tego będzie się miała Aukcja elektroniczna w której wykonawca podaje cenę ostateczną?
Czy po wygraniu aukcji będzie musiał przedstawić nowy kosztorys ofertowy? Tylko on czy wszyscy uczestnicy aukcji?

2

Odp: Aukcja - kosztorys ofertowy

Ja bym napisała,że kosztorys zobowiązany jest złożyć Wykonawca, który złożył najtańszą ofertę. przed podpisaniem Umowy

3

Odp: Aukcja - kosztorys ofertowy

Czy zamawiający może wezwać do uzupełnienia adresu e-mail jeżeli wykonawca w ofercie nie wskazał adresu?
Adres taki jest niezbędny do przekazania zaproszeń.

4

Odp: Aukcja - kosztorys ofertowy

Tak, należy wezwać do złożenia takiej informacji; można potraktować to jako wątpliwości, czy wykonawca ma, czy nie ma dostępu do internetu/ posiada, czy nie posiada skrzynkę elektroniczną ... jeżeli ma to niech poda, jeżeli nie ma, to ... niech założy (dostęp do internetu mieć musi skoro porywa się na przetarg z aukcją)

5

Odp: Aukcja - kosztorys ofertowy

Jednym z warunków odpalenia aukcji jest zarejestrowanie 3 wykonawców nie odrzuconych. W przypadku braku 3 adresu (załóżmy że jest taki wykonawca) nie mogę uruchomić aukcji (system nie zamknie etapu rejestracji wykonawców i tym samym nie wyśle zaproszeń). Czy mogę wskazać w SIWZ taką okoliczność jako podstawę do nie przeprowadzenia aukcji?