1

Temat: pytanie

Jaka ustawa ma zastosowanie organizowaniu przetargu ustnego na zbycie ruchomości stanowiącej własność gminy? Proszę o pomoc!

2

Odp: pytanie

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108; zm. Dz. U z 2009 r. Nr 55, poz. 450)

3

Odp: pytanie

ruchomości a nie nieruchomości!

4

Odp: pytanie

Sorry, dla ruchomych skladników majątkowych jest
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym
(Dz. U. z dnia 1 września 2004 r. Nr 191, poz. 1957)
Tylko chce zwrócić uwagę, że to rozporządzenie dotyczy wyłącznie państwowych jednostek budżetowych, państwowych zakładów budżetowych i państwowych gospodarstw pomocniczych.Nie dotyczy wprost jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw samorządowych) oraz urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.
Ja na podstawie tego rozporządzenia przygotowałem projekt uchwały Zarządu Powiatu, jeśli jesteś zainteresowany podaj e -maila

5

Odp: pytanie

Tylko, że to rozporządzenie przestało obowiązywać z dniem1 stycznia 2010 r. I nie wiem, czy w takiej sytuacji dowolnie ustalam warunki udziału w takim przetargu na postawie np. ogłoszenia i regulaminu...

6

Odp: pytanie

Jeszcze raz podkreślam, to rozporządzenie nie dotyczyło zbywania składników ruchomych gminy, a wyłącznie składników majątkowych państwowych jednostek organizacyjnych. Jednostki państwowe to nie to samo co jednostki samorządowe. Samorząd w tym zakresie posiada samodzielność.
Według RIO, gmina winna posiadać własne uregulowania dotyczące postępowania z ruchomymi składnikami majątkowymi.