1

Temat: wyjaśnienie do druku ZP-17

piszę swój pierwszy protokół, więc proszę o wyrozumiałość.

mam problem z drukiem ZP-17 Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej.

Nie bardzo wiem, co wpisać w wymagane warunki.
Od oferentów wymagałem:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że moga się ubiegać o udzielenie zamówienia
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej albo aktualny odpis z rejestru

dokumenty te mieli załączyć do formularza ofertowego.

Również do formularza mieli dołączyć dodatkowo - Warunki usług gwarancyjnych (przedmiotem zamówienia był sprzet komputerowy).

Które pozycje wpisać do ZP-17?

2

Odp: wyjaśnienie do druku ZP-17

Do ZP-17 wklej art. 22.1 ustawy.
Mam nadzieje, ze w SIWZ tez sie on znajdował.

3

Odp: wyjaśnienie do druku ZP-17

W SIWZ był taki zapis:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy
2.W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VII.

a co z formularzem i zaświadczeniem o wpisie do ewidencji? nie złożenie tych druków to też jest powód do odrzucenia oferty? czyżby tego w druku ZP-17 nie uwzględniało?

4

Odp: wyjaśnienie do druku ZP-17

w druk ZP- 17 wpisujesz wszystkie dokumenty określone w rozdziale VII SIWZ

5

Odp: wyjaśnienie do druku ZP-17

sokol napisał/a:

w druk ZP- 17 wpisujesz wszystkie dokumenty określone w rozdziale VII SIWZ

W ZP-17 wpisujemy "wymagane warunki" a nie zadne dokumenty!

6

Odp: wyjaśnienie do druku ZP-17

szad napisał/a:

W SIWZ był taki zapis:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy

Taki zapis tez mozesz przeniesc do ZP-17.
Wpis do ewidencji miesci sie w pkt. 2.