1

Temat: termin związania ofertą - błąd zamawiającego

Zamawiający błędnie podał termin związania ofertą w SWZ. Zamiast 30 dni, TZO - 31 dni.

Wykonawcy złożyli wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Wykonawca nr 1 - gwarancja ważna do daty podanej w SWZ
Wykonawca nr 2 - gwarancja ważna prawidłowo 30 dni, czyli o jeden dzień krócej niż podano w SWZ.

Co w takiej sytuacji? Poprawić już nie można, odrzucić Wykonawcy nr 2 też nie, bo to błąd zamawiającego

2

Odp: termin związania ofertą - błąd zamawiającego

Trzeba wziąć pod uwagę, że ustawa nie bez przyczyny wymaga, by to Zamawiający określił termin związania ofertą. Wykonawcy są natomiast związani postanowieniami dokumentów zamówienia.

Dla mnie osobiście SWZ po upływie TSO to świętość, nawet w przypadku błędów zamawiającego. 

Z komentarza UZP do art. 226 ust. 1 pkt 14:
- Przesłanka ta sankcjonuje błędy popełnione przez wykonawcę;
- Zbyt krótki termin, na jaki wadium zostało wniesione, ujawnia się w praktyce stosowania Pzp w przypadku braku tożsamości terminu, na jaki wadium zostało wniesione, z terminem związania ofertą wymaganym przez zamawiającego (termin wadium jest krótszy niż wymagany przez zamawiającego termin związania ofertą).

Dla mnie oferta nr 2 jest niestety do odrzucenia. Możesz rozważać unieważnienie postępowania, ale w mojej ocenie podstawy unieważnienia są mocno naciągane.

3

Odp: termin związania ofertą - błąd zamawiającego

do odrzucenia gdyż nie spełniała wymogów. Błąd zamawiającego albo należało oprotestować jako niezgodne z pzp albo jest to tylko element kontroli i od niej zamawiajacy dostanie żółtą kartkę. Do weryfikacji wykonawcy to nie należy