1

Temat: oświadczenie z art.7 ust.1 ustawy pzp

Witam,

Postępowanie poniżej progu - Czy od podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby należy również zażądać oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)?

2

Odp: oświadczenie z art.7 ust.1 ustawy pzp

Należy.