1

Temat: zakup żywności - szkoły

mamy 6 szkół na terenie gminy, 4 z nich po oszacowaniu musiałby przeprowadzać postępowanie powyżej 130 tys na dostawę żywności zastanawiam się jak to zrobić. Czy te 4 szkoły mogą powierzyć przeprowadzenie tego postępowania Gminie (art 37 ust 2 - tylko czy osobą trzecią może być gmina ??)   Czy też mogą (powinny) stworzyć grupę zakupową art 38 i jedna z tych szkół powinna zostać zostać zamawiającym albo czy może powierzyć to Gminie czyli połączenie art 37 i art 38?? Jak u Was jest to realizowane?.

2

Odp: zakup żywności - szkoły

Wg mnie każda z tych opcji jest dopuszczalna. Gmina może być osobą trzecią (zobacz sobie np. postępowania na zakup wozów strażackich).

3

Odp: zakup żywności - szkoły

memphis napisał/a:

Wg mnie każda z tych opcji jest dopuszczalna. Gmina może być osobą trzecią (zobacz sobie np. postępowania na zakup wozów strażackich).

i wtedy szkoły nie muszą się rejestrować na e-zamówieniach tylko będę mógł skorzystać z naszego konta?

4

Odp: zakup żywności - szkoły

Ja robię tak, że ogłaszam na koncie jednostki, a w polu ogłoszenia "nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie" wpisuję gminę, która następnie prowadzi postępowanie.

5

Odp: zakup żywności - szkoły

ja wyrobiłem u siebie dla każdej ze szkoły konto na ezamówieniach i niech działają. Oczywiście Gmina może robić za każdą ze szkół zamówienie i może to wtym wypadku robić oddzielnie.

6

Odp: zakup żywności - szkoły

cbud napisał/a:

ja wyrobiłem u siebie dla każdej ze szkoły konto na ezamówieniach i niech działają. Oczywiście Gmina może robić za każdą ze szkół zamówienie i może to wtym wypadku robić oddzielnie.

u nas w samym urzędzie jestem sam do zamówień a szkoły nie mają nikogo więc nie ma szans żeby same zrobiły
ps nasi radcy twierdzą że nie możemy zrobić postępowania jako gmina za szkoły i nie można powołać grupy zakupowej cytuję "biorąc pod uwagę, że szkoły publiczne nie posiadają osobowości prawnej, wykluczona jest możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy tymi jednostkami, gdyż w takiej sytuacji gmina zawierałaby porozumienie z samym sobą.  Szkoła publiczna jest jednostką organizacyjną gminy i jako taka nie posiada osobowości prawnej (art. 9 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. ... Oznacza to m.in., że szkoła nie ma zdolności do czynności prawnych, czyli nie może w imieniu własnym zawierać umów cywilnoprawnych. W Państwa przypadku, zastosowanie powinien znaleźć art. 41 PZP i w takiej sytuacji Burmistrz Miasta powinien wyznaczyć spośród szkół jedną, która będzie prowadzić postępowanie na rzecz pozostałych jednostek. Burmistrz powinien także określić zarządzeniem sposób współdziałania szkół z wyznaczonym zamawiającym. W takiej sytuacji gmina nie może prowadzić tego postępowania."

7

Odp: zakup żywności - szkoły

Po pierwsze - Burmistrz, Wójt itd moze zawsze upełnomocnić dyrektora do prowadzenia wszelkich działań w imieniu szkoły i na jej rachunek.
Po drugie - jest to lepsze rozwiązanie aby szkoła miała swoje konto na ezam. bo twedy w zasadzie rozlicza tylko koszty poza pzp i robi takie zamówienia. U mnie - skoro dyrektorzy podpisują jakieś tam drobne umowy z budżetu szkoły to i rozliczają się w sprawozdaniach UZP.
Gmina prowadzi te postępowania, które podpisuje szef jednostki. W starym brzmieniu pzp miałem to przez lata a o ile się orientuję w npzp w tym zakresie nic się nie zmieniło.