1

Temat: Ważność oferty a podpisanie umowy

Witam,

Proszę o informację czy w nowym prawie zamówień publicznych można podpisać umowę po okresie ważności umowy?
Zamawiający wezwał mnie do dwóch rzeczy.
W pierwszy piśmie wezwał mnie abym do dnia 04.10 przedłużył Ważność oferty a w drugim do dnia 05.10 do przedłożenia dokumentów.

Pismo na dzień 04.10 zostało przeoczone natomiast z pismem na 05.10 odpisano.

Czy wykazując chęć podpisania umowy jak również wystosowania pisma z przedłużeniem terminu po terminie upływu wskazanej daty zamawiający może podjąć kroki współpracy i podpisać umowę czy oferta musi zostać odrzucona ?

2

Odp: Ważność oferty a podpisanie umowy

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia pisemnego oświadczenia, nie może więc być dorozumiane. Jednocześnie przedłużenie tzo powinno nastąpić przed upływem tego terminu. W teorii oferta powinna zostać odrzucona...

3

Odp: Ważność oferty a podpisanie umowy

Patrz art Art. 252 ust. 2:

2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

4

Odp: Ważność oferty a podpisanie umowy

Najpierw art. 307 ust. 2.
Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamawiający wystąpił o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

5

Odp: Ważność oferty a podpisanie umowy

jeżeli zamawiający mnie wezwał a ja to przegapiłem a odpowiem po terminie to mogą podjąć kroki podpisania umowy czy moja oferta zostaje odrzucona ?