1

Temat: Z jaką data ma być uzupełnione oświadczenie wstępne ?

Dzień dobry,
Proszę o pomoc

wykonawca nie przedłożył w ofercie oświadczenia wstępnego o którym mowa w art 125 ustawy PZP. Zamawiający wzywa do złożenia zgodnie z art 128 ust 1.

Z jaką data ma być uzupełnione to oświadczenie i czy Wykonawca może podpisać takie oświadczenie po terminie składania ofert?

Art. 128 ust 2 mówi tylko o podmiotowych środkach dowodowych że mają być aktualne na dzień złożenia, a oświadczenie wstępne?