1

Temat: konsultacje rynkowe

Witam, Czy ktoś przeprowadzał może konsultacje rynkowe lub dialog techniczny? Czy Zamawiający ma zupełną dowolność w ustaleniu zasad przeprowadzenia takich konsultacji? Czy jakieś zapisy pzp obowiązują? (oprócz art. 84). I w jaki sposób zapewnić później środki w celu zagwarantowania, iż udział wykonawcy nie zakłóci konkurencji (art. 85 ust. 1)?