1

Temat: Udostępnienie dokumentów

Podwykonawca po zakończeniu inwestycji w ubiegłym roku zwrócił się do zamawiającego o Udostępnienie kopi dokumentów: przelewów zapłaty podwykonawcy prze wykonawcę, przelew zapłaty zapłaty wykonawcy, dziennika budowy, protokołu odbioru. Czy należny te dokumenty udostępnić?