1

Temat: Spółka cywilna a brak oświadczenia wstępnego

PN poniżej progów unijnych na roboty. Pierwszy w rankingu wykonawca jest spółką cywilną (dwaj wspólnicy). Złożył prawidłowo formularz oferty, wyznaczył pełnomocnictwo, ale nie dołączył do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz o braku podstaw do wykluczenia oddzielnie dla każdego wspólnika (tzn. są w ofercie oba oświadczenia, ale tylko dla upełnomocnionego wspólnika).
Rozumiem, że wzywam go teraz o uzupełnienie tych dokumentów dla tego wspólnika, którego oświadczeń brakuje? Tożsamo z oświadczeniem dot. GK?