1

Temat: Omyłka rachunkowa czy pisarska

Wykonawca wraz z ofertą złożył kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysową przeniósł do formularza oferty. W kosztorysie ofertowym poprawiamy oczywiste omyłki rachunkowe, zmienia się wartość kosztorysowa, a co za tym idzie musimy poprawić kwoty netto i brutto w formularzu oferty.
Kwoty w formularzu oferty poprawiam jako oczywiste omyłki rachunkowe natomiast zapis słownie (mimo iż pierwotnie zgadzał się z podaną kwotą) musimy poprawić tak aby zgadzał się z aktualnymi wartościami. czy powyższa poprawa jest w całości poprawą oczywistej omyłki rachunkowej, czy też zapis słowny powinnyśmy traktować jako oczywistą omyłkę pisarską?