1

Temat: COVID-19 a przeglądy gwarancyjne (usuwanie usterek)

Witam.
Zadanie związane  z termomodernizacją zostało już wykonane i odebrane. Czy korzystając z przepisu art. 15r wprowadzającego regulację dotyczącą zmian umów związanych z COVID można przychylić się do zawiadomienia Wykonawcy o braku pracowników do usunięcia usterek i odłożyć te czynności w czasie nie naliczając mu kar umownych?