1

Temat: Prezentacja sprzętu

Proszę o podzielenie się ewentualnymi doświadczeniami związanymi z prezentacją sprzętu w przetargu nieograniczonym.
Ze względu na koszt przedmiotu zamówienia nie mogę żądać próbki od Wykonawców.
Planowane jest przeprowadzenia prezentacji funkcjonalności sprzętu (robota).
Mam problem z ustaleniem momentu w którym ma odbyć się owa Prezentacja.
1. Wariant 1 - zaznaczam przy opisie kryterium że punkty za funkcjonalność zostaną przyznane po prezentacji, zapraszam wszystkich którzy złożyli oferty (czy mogę na tym etapie? jest przecież po złożeniu oferty?), zamieszczam scenariusz prezentacji i sposób oceny w kryterium. Wykonawcy składają oferty, zapraszam wykonawców, odbywają się prezentacje, przyznaję punkty, proceduję normalnie dalej.
Ten wariant - przyjmuje prezentację jako element oferty nie podlegający uzupełnieniu. Od próbki różni go to, że Prezentacja odbywa się po złożeniu ofert.
2. Wariant 2 (bardziej mnie przekonuje) - traktuje prezentacje jako "dokument" potwierdzający ze oferowane dostawy spełniają wymagania....i wzywam na prezentację tylko wykonawce z najkorzystniejsza oferta. Podlega uzupełnieniu, wyjaśnieniu...

Może ma ktoś podobne doświadczenia za sobą i podpowie coś mądrego smile