1

Temat: Błędny adres wykonawcy

Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał adres odmienny od tego, który jest w KRS. W formularzu ofertowym wpisał adres korespondencyjny. Wymagać wyjaśnień od wykonawcy?