1

Temat: Referencje

Wykonawca przedłożył Referencje spółki córki, a ofertę złożyła spółka matka? Co w tym wypadku, wezwać spółkę matkę do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego?