Temat: wynajem placu w celu realizacji zamówienia

Witam,
Mam wątpliwość w temacie: chcemy kupić emulsję asfaltową. Generalnie przedmiot zamówienia chcemy odbierać sukcesywnie, skrapiarkami na placu składowym Wykonawcy. Ale czy Zamawiający może dopuścić możliwość wynajęcia placu dla Wykonawcy na terenie swojej siedziby w celu przygotowania punktu składowania i załadunku emulsji na skrapiarki?