1

Temat: sprawozdanie

Czy w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach należy ujmować aneksy dot. zmiany wartości zamówienia podstawowego?