1

Temat: CEiDG

Witam,
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą (na podst. wpisu do CEiDG) złożył zapytanie Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym, czy jeśli ma zawieszoną działalność gospodarczą to czy może brać udział w postępowaniu, czy jeśli złoży ofertę w takiej sytuacji jego oferta będzie odrzucona, a Wykonawca wykluczony z postępowania?

2

Odp: CEiDG

Ani wykluczony ani oferta odrzucona.
Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej ?nie jest czasowym jej zaprzestaniem, ale jej ograniczeniem? (wyrok Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2011 r. (sygn. akt II UK 377/2010). Oznacza to, iż na skutek zawieszenia działalności gospodarczej, dany podmiot nie traci statusu przedsiębiorcy, lecz jedynie w pewnym stopniu jest ograniczony w możliwości jej prowadzenia.

3

Odp: CEiDG

Czy w przypadku wyboru oferty takiego Wykonawcy mogę z nim zawrzeć umowę , mimo iż w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów?

4

Odp: CEiDG

Powinien odwiesić.

5

Odp: CEiDG

Jeszcze mam pytanie odnośnie spółki cywilnej.
Ofertę składa spółka cywilna (tworzy ją 3 przedsiębiorców - każdy z nich prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na podst. wpisu do CEiDG).
Jeśli chodzi o podstawy wykluczenia z art. 24 pzp - czy każdy z tych 3 Wykonawców z osobna składa odrębne oświadczenie , gdzie w nagłówku jako nazwa wykonawcy każdy z nich wpisuje dane swojej indywidualnej działalności?
Czy może złożyć to oświadczenie ustanowiony pełnomocnik w imieniu wspólników?

6

Odp: CEiDG

Każdy z osobna lub pełnomocnik w imieniu wspólników.

7

Odp: CEiDG

...jeżeli w pełnomocnictwie ma do tego upoważnianie

8

Odp: CEiDG

S.C. - trzech wspólników.
Złożono 3 oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z podpisami:
1) oświadczenie pierwszego wspólnika ? z jego podpisem jako właściciel (w oświadczeniu w rubryce ?nazwa wykonawcy? wskazano dane jego indywidualnej działalności gospodarczej, NIP swojej działalności),
2) oświadczenie drugiego wspólnika ? z jego podpisem jako właściciel (w oświadczeniu w rubryce ?nazwa wykonawcy? wskazano dane jego indywidualnej działalności gospodarczej, NIP swojej działalności),
3) oświadczenie trzeciego wspólnika ? z jego podpisem jako współwłaściciel (w oświadczeniu w rubryce ?nazwa wykonawcy? widnieje pieczątka z nazwą SPÓŁKI CYWILNEJ, NIP spółki ? nie są wymienieni wspólnicy spółki. Wspólnik ten jest pełnomocnikiem pozostałych wspólników.

Mam wątpliwości co do tego trzeciego, bo wydawało mi się, że też musi podać dane swojej indywidualnej działalności gospod., tak jak pozostali dwaj. Już sama nie wiem..

9

Odp: CEiDG

Może jakaś sugestia? Bardzo proszę o pomoc.