1 (edytowany przez bart66621 2018-03-29 10:10:40)

Temat: zobowiązny Biuletyn Zamówień Publicznych

czy wykonawca, który korzysta z potencjału trzeciego musi przedłożyć na  wezwanie  w trybie art.  26  ust 2   CEIDG lub  KRS  zobowiązanego na potwierdzenie  braku podstaw   do wykluczenia ?   pytam w  odniesieniu do art. 25a ust.3   ppkt 2

2

Odp: zobowiązny Biuletyn Zamówień Publicznych

Moim zdaniem NIE. Zamawiający sam może te dokumenty pobrać.

3

Odp: zobowiązny Biuletyn Zamówień Publicznych

Na wezwanie winien złożyć chyba że wskaże wykonawca zgodnie z par 10 rozporządzenia.

4 (edytowany przez bart66621 2018-04-04 06:56:06)

Odp: zobowiązny Biuletyn Zamówień Publicznych

jeżeli zawarłbym  w formularzu oferty punkt z informacją, że  wydruk z CEIDG jest  dostępny na  stronie  internetowej, adres   link  do  strony   i  analogicznie w odniesieniu  do przedsiębiorców  wpisanych do KRS-u ze  wskazaniem adresu linku  strony internetowej to  byłoby chyba  wystarczające żeby  móc  sobie samemu  pobierać wydruki z CIDG  i KRS-u  bez konieczności  wzywania   wykonawców.

5

Odp: zobowiązny Biuletyn Zamówień Publicznych

Jeżeli wykonawca wskaże to zamawiający nie wzywa.