1

Temat: Przesłanki wykluczenia a dokumenty powyżej progu UE

Witam. Przygotowuję obecnie przetarg nieograniczony pow. progów UE na robotę budowlaną z dofinansowaniem. W SIWZ umieściłem następujący zapis:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (Przesłanki obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 5, pkt 6 i pkt 8 ustawy Pzp.
Proszę o podpowiedź czy żądam prawidłowych dokumentów, bo mam już spory mętlik w głowie i się pogubiłem:

Przesłanki obligatoryjne:
art. 24 ust.1 pkt 13, 14, 21 - dokument z rozporządzenia par. 5.1 (informacja z KRK)
art. 24 ust. 1 pkt 15 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 5 (oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu.....)
art. 24 ust. 1 pkt 22 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 6 (oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.)
art. 24 ust. 1 pkt 23 - dokument z rozporz. par 5 pkt 10 (ośw. o gr kapitałowej).

Przesłanki fakultatywne:
art. 24 ust. 5 pkt 1 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 4 (odpis z właściwego rejestru.....)
art. 24 ust. 5 pkt 5 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 1 (KRK) oraz dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 7 (oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia....) - TU PYTANIE: Czy muszę żądać obydwu dokumentów (KRK z par. 5 pkt 1 + oświadczenie z par. 5 pkt 7) czy mogę tylko wymagać KRK, które odnosi się do przesłanek fakultatywnych?
art. 24 ust. 5 pkt 6 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 1 (KRK) oraz dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 7 (oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia....) - TU PYTANIE PODOBNE JAK POWYŻEJ.
art. 24 ust. 5 pkt 8 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 2 (Urząd Skarbowy), par. 5 pkt 3 (ZUS) i par. 5 pkt 9 (ośw. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych) ? PYTANIE: Czy mam żądać wszystkich dokumentów (US + ZUS + ośw.) czy wystarczy tylko US+ ZUS ?

Bardzo proszę o pomoc.