1

Temat: Spółka zo.o. w organizacji.

Witam, czy mieliście kiedyś ofertę od sp.zo.o. w organizacji.
W SIWZ i formularzu oferty napisaliśmy, że formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.


Wykonawca podpisał ofertę przez Prezesa Zarządu, w podstawie umocowania wpisał tylko mianowanie i nie załączył żadnego dokumentu. Sprawdzaliśmy KRS-u brak. Jak mam sprawdzić, kto jest uprawniony do podpisania oferty?
Wykonawca nie spełnił naszego wymogi i nie załączył ww. dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentacji, czy można odrzucić za to ofertę?

Inni Wykonawcy - dodam że nie w organizacji podłączali pełnomocnictwa i mają KRS, także w razie braki samu mogliśmy sprawdzić czy pełnomocnictwa podpisały osoby uprawnione do reprezentacji.
Tutaj nie mogę właściwie sama nic sprawdzić.

Poza tym Wykonawca powołuje się na podmiot trzeci. I tutaj złożył zobowiązanie, podpisane przez Prokurenta. Nie załączył też żadnego dokumentu z którego wynikałoby, że prokurent jest uprawniony do podpisania. Po ściągnięciu wyciągu z KRS, nie ma wymienionych nazwisk osób - uprawnionych do reprezentacji. I co z tym mam zrobić. Czy mam wezwać do uzupełnienia , tylko czego - myślę o pełnomocnictwie?
Prowadzę PN i nie jest to pierwsza oferta? Co radzicie.