176

Odp: elektronizacja zamówień

marekw2 napisał/a:

Pięknie, to musiał wymyślić jakiś geniusz, wizjoner oderwany od rzeczywistości
Zastanawia mnie dział IV pkt. 3. sugerowanych zapisów:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Czy mam przez to rozumieć, ze otwarcie ofert musi nastąpić w pomieszczeniu posiadającym dostęp do internetu, wyposażonym w komputer i projektor, bo jakoś nie wyobrażam sobie sytuacji gdy kilka, czasem kilkanaście osób stoi mi za plecami i obserwuje monitor, na którym pracowicie próbuję odszyfrować kolejne oferty. Przecież to potrwa kilka godzin.

Rzutnik i ekran oraz dostęp do sieci. Tak właśnie myslę przygotować otwarcie

177

Odp: elektronizacja zamówień

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-deszyfrowanie-ofert

deszyfrowanie

178

Odp: elektronizacja zamówień

JEDZ:
1. czy teraz jedz składany będzie jak dotychczas czy razem z ofertą?
2. rozumiem, że teraz w jedz wykonawca wpisuje: usługi, roboty, wyłączenia o charakterze krajowym, a my już nie chcemy odrębnych oświadczeń - do tej pory można była wymagać wypełnienia części "alfa", a potem wezwać do złożenia oświadczeń.

179 (edytowany przez jazz 2018-10-17 11:35:31)

Odp: elektronizacja zamówień

Mam pytanie, jak ma wyglądać przesłanie na wezwanie zamawiającego dokumentów z KRK, US, ZUS, referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem? Wykonawca ma zrobić skan i podpisać go bezpiecznym podpisem?  Robię SIWZ i łeb już mi pęka.

180

Odp: elektronizacja zamówień

Musi opatrzyć dok. podpisem elektronicznym, chyba że np. z ZUS otrzyma dokument elektroniczny.

181

Odp: elektronizacja zamówień

A co z pełnomocnictwami? Czy pełnomocnik może opatrzyć skan pełnomocnictwa swoim podpisem elektronicznym i niejako potwierdzić je za zgodność z oryginałem? Kiedyś wymagało się kopii potwierdzonej przez notariusza, ale teraz to nie wiem jak to ma wyglądać. Macie pomysł?

182

Odp: elektronizacja zamówień

jazz napisał/a:

A co z pełnomocnictwami? Czy pełnomocnik może opatrzyć skan pełnomocnictwa swoim podpisem elektronicznym i niejako potwierdzić je za zgodność z oryginałem? Kiedyś wymagało się kopii potwierdzonej przez notariusza, ale teraz to nie wiem jak to ma wyglądać. Macie pomysł?

czytałam, że powinno być złożone elektronicznie podpisane podpisem przez osobę udzielającą czyli w folderze zip będzie np. oferta i pełnomocnictwo

183

Odp: elektronizacja zamówień

Zgadza się, pełnomocnictwo podpisane elektronicznie przez osobę udzielającą lub notarialne przez notariusza.

184

Odp: elektronizacja zamówień

Marcel napisał/a:

(...) lub notarialne przez notariusza.

notariusz wysyła czy oferent podpisuje swoim podpisem ?

185

Odp: elektronizacja zamówień

Oferent może wysłać podpisane przez osobę która wystawiła / umocowała swoim podpisem, w innym wypadku notariusz.

186

Odp: elektronizacja zamówień

A co z wadium?? Powyżej progów musi być, czyli co też skan podpisany przez Oferenta, ale przecież ma być oryginał niezbędny do zaksięgowania przez księgową w urzędzie??
Chyba nasi szanowni ustawodawcy racząc nas elektronizacją powinni dostosować rozporządzenie o dokumentach do obecnego stanu prawnego, a nie my Zamawiający musimy teraz siwieć, bo najlepiej napisać elektronicznie, ale co dalej?? Skupili się na elektronicznym składaniu ofert, ale cała reszta praktyczna do w czarnej d.....:( ohhhh ręce opadają:(

187

Odp: elektronizacja zamówień

Gdzieś pisało, że banki wystawiają elektroniczną gwarancję, więc taki plik mógłby wysłać tylko chyba nie z ofertą, ale oddzielnie, np. na maila, bo przecież gwarancję składało się tak by można się z nią zapoznać przed otwarciem ofert.

188

Odp: elektronizacja zamówień

Na stronie UZP w związku z elektronizacją pojawiły się trzy nowe rozporządzenia oraz opinia dot. zasad wnoszenia niepieniężnych form wadium.
Rozporządzenia:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/zmiany-trzech-rozporzadzen-do-ustawy-pzp-w-zwiazku-z-elektronizacja-zamowien

Opinia:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/opinia-dotyczaca-zasad-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r.

189

Odp: elektronizacja zamówień

fifi napisał/a:

A co z wadium?? Powyżej progów musi być, czyli co też skan podpisany przez Oferenta, ale przecież ma być oryginał niezbędny do zaksięgowania przez księgową w urzędzie??
Chyba nasi szanowni ustawodawcy racząc nas elektronizacją powinni dostosować rozporządzenie o dokumentach do obecnego stanu prawnego, a nie my Zamawiający musimy teraz siwieć, bo najlepiej napisać elektronicznie, ale co dalej?? Skupili się na elektronicznym składaniu ofert, ale cała reszta praktyczna do w czarnej d.....:( ohhhh ręce opadają:(

Gwarancja wadialna nie jest ofertą a tylko jej zabezpieczeniem - nie ma przeszkód składania jej w formie papierowej

190

Odp: elektronizacja zamówień

Powaliła mnie ta opinia. 9 stron o niczym i stwierdzenie że gwarancja musi być elektronicznie w oryginale.

191 (edytowany przez mickeymouse 2018-10-18 08:13:34)

Odp: elektronizacja zamówień

cbud napisał/a:
fifi napisał/a:

A co z wadium?? Powyżej progów musi być, czyli co też skan podpisany przez Oferenta, ale przecież ma być oryginał niezbędny do zaksięgowania przez księgową w urzędzie??
Chyba nasi szanowni ustawodawcy racząc nas elektronizacją powinni dostosować rozporządzenie o dokumentach do obecnego stanu prawnego, a nie my Zamawiający musimy teraz siwieć, bo najlepiej napisać elektronicznie, ale co dalej?? Skupili się na elektronicznym składaniu ofert, ale cała reszta praktyczna do w czarnej d.....:( ohhhh ręce opadają:(

Gwarancja wadialna nie jest ofertą a tylko jej zabezpieczeniem - nie ma przeszkód składania jej w formie papierowej

Właśnie zgodnie z opinią UZP wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej dotyczy również przekazywania dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium (forma niepieniężna).

192

Odp: elektronizacja zamówień

jazz napisał/a:

Powaliła mnie ta opinia. 9 stron o niczym i stwierdzenie że gwarancja musi być elektronicznie w oryginale.

Mnie też... heh

193

Odp: elektronizacja zamówień

jazz napisał/a:

Mam pytanie, jak ma wyglądać przesłanie na wezwanie zamawiającego dokumentów z KRK, US, ZUS, referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem? Wykonawca ma zrobić skan i podpisać go bezpiecznym podpisem?  Robię SIWZ i łeb już mi pęka.

Zmiana rozporządzenia w sprawie użycia środków kom. elekr.:
w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
?1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty
lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu
elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświad-
czenia.
2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie
jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdol-
nościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest
równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.?;

194 (edytowany przez golavox 2018-10-18 08:23:11)

Odp: elektronizacja zamówień

jazz napisał/a:

Gdzieś pisało, że banki wystawiają elektroniczną gwarancję, więc taki plik mógłby wysłać tylko chyba nie z ofertą, ale oddzielnie, np. na maila, bo przecież gwarancję składało się tak by można się z nią zapoznać przed otwarciem ofert.

SWIFT

https://www.prawo.pl/biznes/elektronizacja-zamowien-problem-z-gwarancja-bankowa,312528.html

195

Odp: elektronizacja zamówień

Tak, to było to. Ale nadal mnie nurtuje kwestia oddzielnego wysłania takiej elektronicznej gwarancji.

196

Odp: elektronizacja zamówień

Przygotowuję właśnie ogłoszenie w trybie 138g, wersję pod miniportalUZP i nasuwa mi się kilka pytań:
1 - w przykładowych zapisach do SIWZ udostępnionych przez UZP w cz. II pkt 2 jest zapis "Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym." i sugerowane są formaty .doc Czy ktoś wie dlaczego takie zastrzeżenie dali. Ja przy prostych formularzach wolę wypełnione ręcznie, wtedy nikt mi w formularzu nic nie pozmienia, a podpis elektroniczny skanu to żaden problem przecież.
2- Do oferty jest kilka standardowych oświadczeń, u mnie  były w jednym pliku z ofertą i wiadomo, Wykonawca wypełniał i podpisywał kolejno we wszystkich miejscach. Jak sugerujecie teraz, rozbić wszystko na odrębne pliki, tak aby każdy osobny dokument miał swój podpis elektroniczny. Co jak Wykonawca prześle ofertę i oświadczenia w jednym podpisanym pliku, jest OK?

197

Odp: elektronizacja zamówień

piotrekb napisał/a:

(...)
2- Do oferty jest kilka standardowych oświadczeń, u mnie  były w jednym pliku z ofertą i wiadomo, Wykonawca wypełniał i podpisywał kolejno we wszystkich miejscach. Jak sugerujecie teraz, rozbić wszystko na odrębne pliki, tak aby każdy osobny dokument miał swój podpis elektroniczny. Co jak Wykonawca prześle ofertę i oświadczenia w jednym podpisanym pliku, jest OK?

zadałam takie pytanie wczesniej

golavox napisał/a:

JEDZ:
1. czy teraz jedz składany będzie jak dotychczas czy razem z ofertą?
2. rozumiem, że teraz w jedz wykonawca wpisuje: usługi, roboty, wyłączenia o charakterze krajowym, a my już nie chcemy odrębnych oświadczeń - do tej pory można była wymagać wypełnienia części "alfa", a potem wezwać do złożenia oświadczeń.

wg. mnie to teraz oświadczenia, wykaz robót i usług tylko w JEDZ

198

Odp: elektronizacja zamówień

nie ograniczałbym do dok, jak wszystko będzie w jednym pliku i podpisany tu chyba ok

199

Odp: elektronizacja zamówień

Tak, będzie ok. w jednym pliku z podpisem.

200 (edytowany przez tresi 2018-10-19 12:43:28)

Odp: elektronizacja zamówień

A czy pisma własne Zamawiającego przekazywane Wykonawcy (wezwanie do wyjaśnień, uzupełnień itp.) muszą być również opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Czy mogę Wykonawcy przekazać skan podpisanego ręcznie pisma (jak dotychczas)?
Może to już byt daleko idące wnioski, ale zastanawiamy się nad tym...

I z drugiej strony: czy pisma własne Wykonawcy, np. jego wyjaśnienia dot. treści złożonej oferty lub dokumentów muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?