1

Temat: Roboty budowlane

Witam,
mamy w planie adaptację budynku na potrzeby biurowe (wymagane Roboty remontowe, instalacyjne, c.o. itp.). Szacunkowa wartość zadania powyżej 30 tys. euro. Czy istnieje taka możliwość, aby Roboty instalacyjne (ich wartość - poniżej 30 tys. euro)  wydzielić i wyłonić wykonawcę do ich realizacji. Resztę robót remontowych zostałaby wykonana przez pracownika zamawiającego w oparciu o umowę o pracę.
Uprzejmie proszę o poradę.

2

Odp: Roboty budowlane

Umowy o pracę nie podlegają pod PZP. Ale zależy jak masz to oszacowane, bo skoro wasz pracownik ma to wykonać w ramach swoich obowiązków, to szacowana wartość zamówienia powinna się ograniczyć tylko do robót instalacyjnych. Pozostałych nie powinieneś ujmować w szacunku. Tak mi się wydaje.

3

Odp: Roboty budowlane

Moją wątpliwość budzi to, że w planie finansowym to zadanie traktowane jest jako całość (adaptacja budynku..) z łączną wartością powyżej 30 tys. euro. Czy nie będzie stanowić naruszenia fakt, że teraz z całego zadania wyłączamy jedną część, udzielamy zamówienia bez stosowania ustawy (z uwagi na wartość tej części - dot. robót instalacyjnych), natomiast reszta robót wykonana w ramach umowy o pracę, a więc z pominięciem ustawy?

4

Odp: Roboty budowlane

Wydaje mi się, że jeśli dobrze uzasadnicie wyłączenie w ramach umowy o pracę, to żadnego zarzutu być nie powinno. Chodzi o to, żeby na etapie późniejszym nie zmienić zdania, bo Kowalski nie będzie chciał podpisać umowy i jednak zdecydujecie się na zamówienie publiczne.

5

Odp: Roboty budowlane

Zamówienie (roboty remontowe) - wartość szacunkowa zadania powyżej 30 tys. euro. Część robót zlecamy Wykonawcy wybranemu w oparciu o regulamin wewnętrzny (wartość tej części robót nie przekracza 30 tys. euro). Resztę robót zostanie wykonana przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Czy to nie jest podział zamówienia?