1

Temat: Badanie rażąco niskiej ceny

Witam
wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę , która pokrywa się z ustaloną przez Zamawiającego wartością zamówienia (oczywiście powiększoną o VAT). W toku oceny ofert ustalono, cena w/w oferty jest niższa o 30 % średniej arytm. cen wszystkich złożonych ofert. W ocenie Zamawiającego nie wydaje się ona rażąco niska, tym bardziej że mieści się w naszym szacunku, a z drugiej strony zachodzi druga przesłanka o której mowa art. 90 ust. 1 Pzp. Czy w tym przypadku OBOWIĄZKOWO należy wystąpić do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień ws. r.n.c.?