1

Temat: osoba upoważniona do podpisu

Zastępca ma upoważnienie do podpisania dokumentów w czasie nieobecności szefa, jednakże zastępca wchodzi w skład komisji przetargowej, czy taka sytuacja może mieć miejsce?

2

Odp: osoba upoważniona do podpisu

Sytuacja niezdrowa ale przepisu na to nie ma.

3

Odp: osoba upoważniona do podpisu

"niezdrowa"? jak nie zdrowa to niech zrezygnuje z komisji i po temacie

4

Odp: osoba upoważniona do podpisu

W naszej jednostce tez mamy taki problem i rozwiązujemy go tak ze na czas nieobecności szefa jego obowiązki przejmuje zastępca, dyrektora a nad  pracą komisji przetargowej czuwa zastępca przewodniczącego komisji.

5

Odp: osoba upoważniona do podpisu

Proszę o pomoc.
Kierownikiem zamawiającego jest Wójt.
Kierownik zamawiającego  nie powierzył  pisemnie  wykonywanie  zastrzeżonych  dla  niego czynności, pracownikom zamawiającego. zgodnie z art. 18 ust.2
Dzisiaj mam do wysłania wezwanie do wyjaśnień RNC na podst. art. 90.ust. 1 oraz wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podst art. 26.ust. 3..
Ze względu że goni nas czas to muszę to wysłać dzisiaj.
Kierownik zamawiającego czyli Wójt jest dziś nieobecny.
Czy ktoś inny może podpisać się pod ww. zawiadomieniami np. przewodniczący komisji przetargowej , czy sekretarz Gminy?

6

Odp: osoba upoważniona do podpisu

ten kto go zastępuje

7

Odp: osoba upoważniona do podpisu

tzn w Gminie np Sekretarz Gminy może być?

8

Odp: osoba upoważniona do podpisu

no nie do końca nam RIO zakwestionowało podpisywanie dokumentów przez z-cę burmistrza nie dali się przekonać ich zdaniem kierownikiem może być tylko 1 osoba

9

Odp: osoba upoważniona do podpisu

a jeżeli wyśle w formie elektronicznej ale z urzezoweggo e-maila podanego w SIWZ pismo ( ale nie skan tylko treść).
W siwz był taki zapis:
Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz jej załączników, która musi być złożona w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.
Czy może być?

10

Odp: osoba upoważniona do podpisu

zapytaj sekretarki kto go zastepuje podczas nieobecnosci , napewno ktos dostal takie upowaznienie, no nie dajmy sie zwariowac..urzad stoi bo szefa nie ma ???
z ta forma elektroniczna to musisz miec dokument tak czy siak podpisany, robisz skan i wysylasz.

11

Odp: osoba upoważniona do podpisu

Są osoby w urzędzie upoważnione w zastępstwie np. Sekretarz ale Kierownik zamawiającego  nie powierzył  pisemnie  wykonywanie  zastrzeżonych  dla  niego czynności, pracownikom zamawiającego zgodnie z art. 18 ust.2

Czy podpisanie zawiadomienia jest czynnością zastrzeżoną dla kierownika?

12 (edytowany przez Katiqq 2015-04-27 08:52:23)

Odp: osoba upoważniona do podpisu

Jeżeli nie dał szczegółowego upoważnienia do wykonywania czynności w postępowaniu nikomu innemu, to tylko on może to podpisać. Zabezpiecz się na przyszłość, niech wystawi upoważnienie dla sekretarza, czy przewodniczącego komisji i będzie po kłopocie.
Zwykłe upoważnienie do zastępowania wójta nie jest wystarczające.

13

Odp: osoba upoważniona do podpisu

profilaktycznie burmistrz powierza  wykonywanie czynności na podst 18.2 osobie go zastępującej na czas jego nieobecności

14 (edytowany przez covec 2015-04-27 11:54:00)

Odp: osoba upoważniona do podpisu

Ciekawy temat. Jak bardzo musi być szczegółowe to pisemne powierzenie. Jest kierownik zamawiającego i jego zastępca, który jest upoważniony do wszystkich czynności.

Swoją drogą, czy samo wezwanie do wyjaśnień w RNC to czynność w postępowaniu? Może to głupie pytanie, ale czynnością na pewno jest ewentualne wykluczenie za RNC. Wezwanie to raptem zredagowanie i wysłanie pisma, które wg zastępca może/powinien podpisać.

Czasem mam wrażenie, że pzp mało przystaje do przepisów administracyjnych.


Tak na szybko...art. 18 ust. 2, 2 zdanie :"Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego."
Jakie czynności określono w niniejszym rozdziale? (rozdział 1, kończy się na art. 27).

Pytanie co z innymi rozdziałami w ustawie? Czy to są czynności w postępowaniu? Czy Kier. zam. może je powierzyć czy nie?

15

Odp: osoba upoważniona do podpisu

jo napisał/a:

no nie do końca nam RIO zakwestionowało podpisywanie dokumentów przez z-cę burmistrza nie dali się przekonać ich zdaniem kierownikiem może być tylko 1 osoba

I co wam zrobili za to?

16 (edytowany przez jo 2015-04-27 12:01:29)

Odp: osoba upoważniona do podpisu

nic bo znalazło się powierzenie pisemne dla zastępcy wink w protokole pokontrolnym napisali żeby dokładniej wypełniać protokoły z zamówień (zastępca był wpisany jako zamawiający a nie z art 18 2)
teraz przy każdej zmianie osobowej przygotowujemy takie zarządzenie

17

Odp: osoba upoważniona do podpisu

ja z kolei mam problem z tymi "zastrzeżonymi dla kierownika czynnościami" , że niby jakie to czynności z rozdziału 1 ???

18

Odp: osoba upoważniona do podpisu

Dokładnie jak covec i Ada jakie to czynności?. Chyba najlepiej powierzyć pisemnie czynności jakie ma kierownik zgodnie art. 18 ust. 2, 2 i może podpisywać wszystko tak jak kierownik.

19

Odp: osoba upoważniona do podpisu

Dla mnie jest jasne, że dla kierownika z zastrzeżone są wszystkie czynności podejmowane w postępowaniu poza czysto formalnymi - wg mnie wynika to wprost z art. 18.1 Pzp

20

Odp: osoba upoważniona do podpisu

najlepiej wszystkie czynności kierownika a inne przysługują mu z racji bycia zastępcą każdy dokumnt może być podpisany tylko z rozbiciem na kierownika i pozostałe będzie problem

21 (edytowany przez Miraa 2015-04-27 12:48:46)

Odp: osoba upoważniona do podpisu

Czynności zastrzeżone tylko dla kierownika:
- powołanie komisji przetargowej,
- określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji,
- powołuje i odwołuje członka/ów komisji,
- powołuje biegłego,
- odrzuca ofertę,
- wyklucza wykonawcę,
- unieważnia postępowanie,
- wybiera ofertę najkorzystniejszą (zatwierdza propozycje komisji).

22

Odp: osoba upoważniona do podpisu

a ogłoszenia w bzp?? wezwania do uzupełnień??

23

Odp: osoba upoważniona do podpisu

Wezwanie do uzupełnień:

Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.

U nas zostało przyjęte zarządzenie, które reguluje pracę komisji i wezwanie do uzupełnień, wyjaśnień to domena przewodniczącego komisji.

Co do ogłoszenia, ustawa mówi, że "zamawiający zamieszcza" "zamawiający przekazuje" - nie wskazuje wyraźnie kierownika zamawiającego.

24

Odp: osoba upoważniona do podpisu

I właśnie to zarządzenie jest upoważnieniem stałym wink U mnie kierownik zamawiającego scedował wezwania na komisję wink
Jeśli chodzi o ogłoszenia mam jednak inne, odmienne od Miraa zdanie. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu (zamieszczenie, czy przekazanie) jest wg mnie także czynnością zastrzeżoną dla kierownika, chociażby ze względu na to, że są to kluczowe czynności postępowania mające (lub mogące mieć) kolosalny wpływ na dalszy przebieg postępowania, w tym także na jego wynik.

25

Odp: osoba upoważniona do podpisu

bipi
Jak robicie z ogłoszeniem o zamówieniu BZP . kierownik wprowadza dane do BZP, wysyłacie, drukujecie, kierownik podpisuje i skan BZP z podpisem kierownika na www.
Prawie wszyscy zamieszczają ogłoszenie o zamówieniu jako wydruk BZP ze strony BZP bez podpisów