1

Temat: uzupełnieni z 26 a zmiana osób

PN. ponizej porogów. Jednym z kryteriów były kwalifikację osób które będa wykonywac usługę (cena 75%, kwalifikacje osób 25%).
W wykazie osób są nieścisłości, błedy i braki muszę wezwać do uzupełenia art 26.3 należy wezwac do uzupełnienia.

Pytanie czy wykonawca w wyniku uzupełnień może wskazać inną osobę do wykonwania usługi, skoro jej kwalifikacje są jednym z krytriów ?

2

Odp: uzupełnieni z 26 a zmiana osób

Po to jest właśnie 26.3, jest błąd można go naprawić.

3

Odp: uzupełnieni z 26 a zmiana osób

Może.

4

Odp: uzupełnieni z 26 a zmiana osób

Co wy opowiadacie, co chcecie naprawiać???
Tu nie mamy do czynienia z warunkami udziału. 26.3 odpada i nie można wymienić jednej osoby na drugą.

5

Odp: uzupełnieni z 26 a zmiana osób

może

6

Odp: uzupełnieni z 26 a zmiana osób

Ale co może??? Zmienić treść oferty??? To tak jakby zmienił jedno urządzenie na drugie - może???

7

Odp: uzupełnieni z 26 a zmiana osób

Może wink

"Jednocześnie należy podkreślić, iż dopuszczalne jest takie uzupełnianie, w wyniku
którego wykonawcy wskazują inny sprzęt, kadrę, doświadczenie, itp., niż pierwotnie
wskazane w ofercie. Dodatkowo należy zauważyć, że zmiana oferty, na którą się powołał
zamawiający odrzucając ofertę ww. wykonawcy, dotyczyć mo?e jedynie zagadnień
związanych z oferowanym przez wykonawcę przedmiotem zamówienia, a zatem z jego
ceną, zakresem, sposobem, terminem wykonania, itp. Dokumenty podmiotowe, tj.
potwierdzające zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia (np. jego doświadczenie,
potencjał kadrowy i techniczny, sytuacja ekonomiczna) nie wchodzą w zakres ?oferty?, a
zatem ich zmiana lub uzupełnienie nie stanowią zmiany oferty, o której mowa w art. 87
ust. 1 ustawy Pzp (...) Przedłożenie nowych dokumentów, w odpowiedzi na wezwanie tj. innych od tych przedłożonych pierwotnie mieści się w granicach stosowania określonych dla art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Bowiem celem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jest umożliwienie takiego uzupełnienia dokumentów, które będą podstawą decyzji o niewykluczaniu wykonawcy z postępowania".

8

Odp: uzupełnieni z 26 a zmiana osób

Ale tutaj potencjał osobowy jest kryterium oceny - z goła inna sytuacja wink

9

Odp: uzupełnieni z 26 a zmiana osób

W zakresie spełnienia warunku udziału wezwać należy, ale w  wyniku uzupełnienia wszystko co jest ponad warunek (w zakresie kadry) do oceny oferty nie liczyć. Warto wprowadzić zapis, że jeżeli będzie uzupełnienie w celu wykazania spełnienia warunku, a jest to również punktowane to zam. punktów nie przyzna.

10

Odp: uzupełnieni z 26 a zmiana osób

Tak jak covec - tylko i wyłącznie w zakresie potwierdzenia spełniania warunków.

11

Odp: uzupełnieni z 26 a zmiana osób

Dzięki za odpowiedzi.

Warunki podstawowe to m.in staż pracy, wykształcenie. Natomiast punkty są za dodatkowe kwalifikacje.

Pytam ponieważ jedna z osób nie spełnia warunku związanego ze stażem pracy, natomiast posiada kwalifikacje, które są punktowane. Tak więc muszę wezwać z 26.3 ponieważ wykonawca wskazał osobę która nie spełnia postawionych warunków udziału w postępowaniu. 
I teraz wykonawca aby nie zostać wykluczonym powinien zmienić tą osobę na inną, pytanie co wtedy z punktami za kwalifikacje ?