1

Temat: czynności powtórzone a protoków

Witam, po wyborze najkorzystniejszej oferty okazało się że jest ona niezgodna z siwz. Unieważniliśmy wybór, wzywaliśmy do wyjaśnień, ofertę niezgodną odrzuciliśmy , ponownie oceniliśmy oferty i ponownie wybraliśmy.
Czy w protokole, który wypełnia się przecież na bieżąco, powinnam zmienić informacje w dziale dot. oferty najkorzystniejszej, liczby odrzuconych ofert, wezwań do wyjaśnień i zatwierdzenia wyniku postępowania? Czy może zostawić to tak jak jest (czyli z tego pierwszego wyboru), a opisać wszystko tylko w "czynnościach nowych i powtórzonych" (choć tam i tak opisuję). Skoro protokół powstaje na bieżąco to po pierwszym wyborze mógł być np. komuś udostępniony, bo to informacja publiczna, i czy takie "przerobienie" nie byłoby niewłaściwe?
Oczywiście są do protokołu załączniki z których jasno wynika tok postępowania i ponowny wybór, ale kontrola mi się upiera, że skoro w protokole jest ta "pierwsza" najkorzystniejsza oferta wpisana, to znaczy że to jest najkorzystniejsza i żadna inna (a umowa z innym wykonawcą). Udają ,że nie widzą dalszej części protokołu i przede wszystkim dokumentów załączonych.

2

Odp: czynności powtórzone a protoków

Zostawić dane jakie były na bieżąco w trakcie postępowania, protokół edytujemy w zakresie w jakim jest to potrzebne celem odzwierciedlenia przebiegu postępowania.

3

Odp: czynności powtórzone a protoków

Jak w protokole odzwierciedlić fakt, że wybrałem drugą ofertę bo najkorzystniejszy odmówił podpisania umowy?

w pkt. 13 i 15 po dwa razy wpisać, że wybrałem najkorzystniejszą i zawiadomiłem wykonawców?

4

Odp: czynności powtórzone a protoków

piszesz część pierwszego postepowania a następnie dołączasz te strony które dotyczą drugiego z odpowiednimi datami i nie ma sprawy. Końcóek prokołu może być kilka:)

5

Odp: czynności powtórzone a protoków

Powtórzę że protokół możesz edytować (musisz) edytować do konkretnej sprawy.