26

Odp: oświadczenia ZP-1 przy unieważnieniu

No I Karol wyłuszczył nam co i jak - a ja idę na urlop i pozdrawiam wszystkich borykających się z interpretacją Pzp, tak jak powyższa wymiana zdań.  smile Cze.

27

Odp: oświadczenia ZP-1 przy unieważnieniu

Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w orzeczeniu z dnia 16 września 2010 r. sygn. akt BDF1/4900/55/62/10/1459 postanowiła:
"Skład orzekający uznał, iż patrząc na ratio legis tego przepisu i wykładnię funkcjonalną należy przyjąć, że takie oświadczenie należy złożyć w pierwszym możliwym terminie od dnia wejścia w posiadanie informacji o podmiotach uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualnie, jeżeli określona osoba podejmuje pierwszą czynność w takim postępowaniu po otwarciu ofert, oświadczenie powinna złożyć przed podjęciem tej pierwszej czynności. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozpoznawanej sprawie należało to zrobić bezpośrednio po otwarciu ofert gdy Obwiniona poznała już potencjalnych wykonawców przystępujących do postępowania przetargowego. Skarżąca już wtedy wiedziała o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 art. 17 Pzp i to był jedyny właściwy moment na złożenie przedmiotowego negatywnego oświadczenia. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy przesłanki wykluczenia zaistniały dopiero w trakcie postępowania a złożenie oświadczenia skutkuje wówczas powtórzeniem czynności w postępowaniu (art. 17 ust. 3 Pzp ). Brak przedmiotowego oświadczenia złożonego po otwarciu ofert powodował, że to postępowanie było obarczone wadą która naruszała fundamentalną zasadę zamówień publicznych, tj. zasadę uczciwej konkurencji wobec oferentów, ale także dla Zamawiającego mogło spowodować negatywne konsekwencje w postaci konieczności ewentualnego powtarzania poszczególnych czynności w postępowaniu lub całego postępowania".

28

Odp: oświadczenia ZP-1 przy unieważnieniu

Chyba już nie potrzeba nic więcej do przekonania "kontrolerów z bożej łaski". Szanujmy siebie i swoją wiedzę a nie tych pań i panów, którzy znają się niewiele na zamówieniach publicznych i próbują nam wciskać swoje wydumane, nie poparte ani orzecznictwem ani stanowiskiem doktryny,  interpretacje przepisów prawa.

29

Odp: oświadczenia ZP-1 przy unieważnieniu

No może rzeczywiście w tym konkretnym przypadku nie trzeba składac oświadczenia

A tak na zakończenie mi ostatnio pani z kontroli zarzuciła np. brak pisma przewodniego od wykonawcy , który uzupełnił dokumenty,
oraz brak w ogłoszeniu w miejsu II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia pełnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, czym naruszono przepisy dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia.
Chyba nie zwróciła uwagi że "określenie przedmiotu" to nie to samo co "opis przedmiotu zamówienia." (UPS)

30

Odp: oświadczenia ZP-1 przy unieważnieniu

Doris233 Do takich kontrolerów jak ta pani są zasady techniki prawodawczej
Zgodnie bowiem z postanowieniami § 10 ?Zasad Techniki Prawodawczej? stanowiącej załącznik do rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ?Zasad Techniki Prawodawczej? (Dz. U. Nr 100, poz. 908)  - do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.
Brońmy się przed podobnymi zarzutami niedouczonych kontrolerów

31

Odp: oświadczenia ZP-1 przy unieważnieniu

Popieram w 100% i też się do tego stosuję smile

32

Odp: oświadczenia ZP-1 przy unieważnieniu

Witam, czy kierownik Zam. który podpisał ogłoszenie o zamówieniu i umowę podpisuje ZP-1 w myśl zasady ze za wszczęcie postępowania uznaje się ogłoszenie w BZP a za zakończenie wybór oferty.
"Definicja wskazana w art. 2 pkt 7a określa również moment zakończenia postępowania. Jest nim dla wszystkich trybów, za wyjątkiem trybu zamówienia z wolnej ręki, moment dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego"

Autor: Justyna Andała-Sępkowska
Tytuł: Obowiązek składania oświadczeń na drukach ZP- 1