1 Rejestracja na Platformie e-Zamówienia

przez Miraa ( Stron 1 2 )

2 Zmiana danych spółki

przez Miraa

5 Energia cieplna

przez Miraa

6 Usługi społeczne

przez Miraa

9 Data dokumentów

przez Miraa

10 Zaświadczenie KRK

przez Miraa

11 Kierownik zamawiającego

przez Miraa

13 Nowe PZP

przez Miraa

21 Sprawozdanie

przez Miraa

22 Wadium - konsorcjum

przez Miraa

23 Publikacja SIWZ

przez Miraa

28 Podmiot 3 - podwykonawca

przez Miraa

30 Rażąco niska cena

przez Miraa