1 Plan BIOZ

przez izawin

3 Otwarcie wycofanej oferty

przez izawin

4 Plan postępowań

przez izawin

7 Nowa umowa czy aneks

przez izawin

8 Brak wyceny pozycji

przez izawin

9 Ubezpieczenia pracownicze

przez izawin

10 Pytania do przetargu

przez izawin

13 Zmiana oferty

przez izawin

14 Sposób porozumiewania się

przez izawin

19 Kary umowne

przez izawin

21 Niezgodność z OPZ

przez izawin

22 Opis przedmiotu zamówienia

przez izawin

24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

przez izawin ( Stron 1 2 )

25 Polisa OC

przez izawin

26 Rażąco niska cena

przez izawin

28 Jak wybrnąć z sytuacji ?

przez izawin