2 Nowa umowa czy aneks

przez izawin

3 Brak wyceny pozycji

przez izawin

4 Ubezpieczenia pracownicze

przez izawin

5 Pytania do przetargu

przez izawin

8 Zmiana oferty

przez izawin

14 Kary umowne

przez izawin

16 Niezgodność z OPZ

przez izawin

17 Opis przedmiotu zamówienia

przez izawin

19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

przez izawin ( Stron 1 2 )

20 Polisa OC

przez izawin

21 Rażąco niska cena

przez izawin

23 Jak wybrnąć z sytuacji ?

przez izawin

29 Nietypowe pytanie

przez izawin

30 Sprawozdanie

przez izawin