2 Otwarcie wycofanej oferty

przez izawin

3 Plan postępowań

przez izawin

6 Nowa umowa czy aneks

przez izawin

7 Brak wyceny pozycji

przez izawin

8 Ubezpieczenia pracownicze

przez izawin

9 Pytania do przetargu

przez izawin

12 Zmiana oferty

przez izawin

13 Sposób porozumiewania się

przez izawin

18 Kary umowne

przez izawin

20 Niezgodność z OPZ

przez izawin

21 Opis przedmiotu zamówienia

przez izawin

23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

przez izawin ( Stron 1 2 )

24 Polisa OC

przez izawin

25 Rażąco niska cena

przez izawin

27 Jak wybrnąć z sytuacji ?

przez izawin