3 zmiana ogłoszenia DUUE

przez golavox

4 info z pierwszych JEDZ elektronicznie

przez golavox ( Stron 1 2 )

12 postępowanie regulaminowe

przez golavox

13 protokół postępowania

przez golavox

14 oświadczenia - strona UZP

przez golavox

16 co wypełnić w JEDZ

przez golavox

20 baza konkurencyjności

przez golavox

22 ogłoszenie TED lub/i BZP

przez golavox

23 wersje edytowalne ogłoszeń

przez golavox

24 umowa i załączniki

przez golavox